Maria Demczuk-Gwarda
Radca Prawny

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie od 2013 r. (numer wpisu LB/CH/139), Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doświadczenie zdobywała od 2010 r. w ramach współpracy z lubelskimi kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Od 2014 r. działa w ramach indywidualnej kancelarii, współdziałając ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

W ramach indywidualnej praktyki świadczy usługi prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na sprawy z zakresu prawa pracy (reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców), prawa cywilnego, handlowego oraz prawa zamówień publicznych. Doradza przedsiębiorcom, w tym również podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego. W ramach współpracy z lubelskimi kancelariami radcowskimi i adwokackimi od 2012 r. świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek sektora finansów publicznych podległych MON, jak również na rzecz spółek komunalnych. Maria Demczuk-Gwarda to doświadczony, dobry prawnik z Lublina. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia windykacji należności, zarówno sądowej jak i pozasądowej.

W zakresie reprezentacji klienta, świadczy zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym, w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, jak również w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Występuje w charakterze pełnomocnika przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeśli szukasz dobrego prawnika w Lublinie, to jesteś we właściwych rękach.